Hiling Sa Bituin E-book
Hiling Sa Bituin E-book
Isang koleksyon ng mga tula at kuwentong pambata na magpapalawak ng imahinasyon at maghihikayat na tuparin ang mga pangarap -- mapabata man o matanda.

Ang paglathala ng koleksyon na ito ay may kalakip na misyon -- ang maipamahagi ang akda sa maraming bata, may kakayahan mang bumili o wala.

Mag-donate ng anumang halaga upang makakuha ng E-book Copy. Gagamitin namin ang pondong ito para sa "miscellaneous expenses" upang maabot ang mga batang bibigyan ng libreng kopya ng libro.

Kasama na rin dito ang pagbibigay namin ng munting regalo sa mga bata tulad ng lapis at papel, at kaunting mapagsasaluhan sa araw ng aming Gift Giving.

Maraming salamat sa inyong pakikiisa!